COME AND SEE!

CHRIST IS RISEN!

Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and on those in the tombs bestowing life!

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος!

Христос воскрес из мертвых,
смертью смерть поправ
и пребывающим во гробах
жизнь даровав!

Hristos a înviat din morţi,
Cu moartea pre moarte călcând,
Şi celor din morminte,
Viaţă dăruindu-le!

Click on an image to see full size...

← Back to Galleries